สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ฝอยทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  เหมมัน