สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอำนาจ  มณีโชติ
 
1. นางอุไรรัตน์  ชูมี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชายเพ็ชรแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิลเพชร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงกอบสม
 
1. นางกิ่งแก้ว  ไชยสองสี
2. นางอุไรรัตน์  ชูมี