สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรสุตา  อินวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เอียดชูทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรหมรักษา
4. เด็กหญิงรัชนก  ช่อเพชร
5. เด็กหญิงสุรดี  แก้วทอง
 
1. นางปลื้มใจ  แสงเจริญ
2. นางอรสา   คงถาวร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกชกร  ทองมามุณี
2. เด็กชายณัฐวดี  ศิริกาญจน์
 
1. นายนิกร  พรมสู
2. นางอร่าม  แสงป้อม
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงชวัลพัชร  สุวรรณโณ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  มิง
 
1. นางอรุณี   เพชรกาศ
2. นางสาวอาภรณ์   เกื้อก่อยอด
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมาโนช  มีนุ่น
2. เด็กชายสหรัฐ  มิตรสุวรรณ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์ทอง
 
1. นายธนัญชัย  เกื้อก่ออ่อน
2. นางสาวสมจิตร  เกื้อก่ออ่อน