สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกชกร  ทองมามุณี
2. เด็กชายณัฐวดี  ศิริกาญจน์
 
1. นายนิกร  พรมสู
2. นางอร่าม  แสงป้อม