สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงชวัลพัชร  สุวรรณโณ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  มิง
 
1. นางอรุณี   เพชรกาศ
2. นางสาวอาภรณ์   เกื้อก่อยอด