สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายมาโนช  มีนุ่น
2. เด็กชายสหรัฐ  มิตรสุวรรณ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร์ทอง
 
1. นายธนัญชัย  เกื้อก่ออ่อน
2. นางสาวสมจิตร  เกื้อก่ออ่อน