สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฟาติมะห์   หะยีมิง
2. เด็กหญิงอัสนะห์  โนสะทำ
3. เด็กหญิงอารยา  หาหมะ
 
1. นางสาวกุลระวี  แก้วกระจ่าง
2. นางสาววรรณี  วิริโย