สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนหรัน อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61.62 ทองแดง 10 1. เด็กชายคอลิก  โอล่า
2. เด็กหญิงนัจวา  ดาแซ
3. เด็กหญิงสุใบด๊ะ  หะมะ
 
1. นางสาวรอบีย๊ะ  นันแน่ 0862921300
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิณณวัตร  ฮะมะ
2. เด็กชายอับดุลเลาะห์  นิเต็ม
 
1. นางสาวฮาวอรี  หะมะ 0856403430