สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแปด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ   บาเห็ม
 
1. นางสาวร่อมเล๊าะ   จาโรจน์ยา
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมุสลีมะห์  ปะเตะตีมุง
 
1. นางร่อมเล๊าะ  จาโรจน์ยา