สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 54.6 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาหามะ
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  ดอเส็ง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุนิตา  สาและ
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศักติบัณร์  หะยีเปาะ
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด