สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกฤตยา  จันหนู
2. เด็กชายฐากูร  แก้วจันทร์
 
1. นายนิพล  รัตนพันธ์
2. นางสมฤทัย  นัครามนตรี