สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอัสรีนา  แอโนด
 
1. นางสาวชลิตา  บูดาเล็ง
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงนูรีดา  แห่แหล่ม