สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงซาฟาเดีย  โสมแก้ว
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐทมล  พลสุวรรณ์
 
1. นางแก้วใจ  แสงอรุณ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงสูนีต้าร์  ปูลา
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงซูฮัยละห์  ล่าหับ
 
1. นางแก้วใจ  แสงอรุณ