สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงซากียะห์  มามะ
 
1. นางนูรีหย๊ะ  ยีสะอุ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายสุกรี  แวเตะ
 
1. นายอับดุลเล๊าะ   วาจิ