สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายอัยการ  รัตนวรรณ์
 
1. นายพงศธร  นุ้ยสมัน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชาราวดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
 
1. นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัดฑะทอง
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
2. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
 
1. นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์