สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชาราวดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
2. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
 
1. นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์