สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. นางสาวพณิดา  บัวปาน
2. นายวิติพงษ์  แก้วละเอียด
3. นายเกียรติศักดิ์  กงล้ำเลิศ
 
1. นายจรูญ  ปิณฑโก
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62.2 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชญาณิศา  เพ็ชรมณี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธิบดี
 
1. นางสาวสุริยะ  อนันทบริพงค์