สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 23 1. เด็กชายรณกร  บุญธรรม
 
1. นายวิลาศ  เเก้วทิพย์มณี
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงคณินทร์  บุญละเอียด
2. เด็กหญิงนัสรินญา  สาเมาะ
3. เด็กหญิงเกศกนก  เเก้วมณี
 
1. นางกิจจา  จันทภาโส
2. นางดวงใจ  ศรีสมปอง