สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   จันทร์คล้าย
2. เด็กชายธีรพัฒน์   เอียดพันวัน
 
1. นางวาณีย์   มาชาตรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงสวรรยา   ภิรมย์
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงวนิศรา   แวหะยี
2. เด็กหญิงสุธิดา   คงทอง
3. เด็กหญิงอาริตา   ขวัญทอง
 
1. นางยุวนันท์   กลิ่นเลขา
2. นางวาณีย์   มาชาตรี