สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วกับเส็น
 
1. นางพราวภร  จันทรของชุม
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจิสมานี  บุปผาดง
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  แก้วของแก้ว