สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัครมัย  หมินเส็น
2. เด็กหญิงมารีมาร์  หมินตะแหล๊ะ
3. เด็กหญิงอรดา  ทองสีดำ
 
1. นางปัทติมา  รักไทรทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงณัฐริญา  กะลอเอียด
 
1. นายอุเส็น  นิสัน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงซากีนะห์  หัดกาเจ
2. เด็กหญิงอำพา  และจาโรจน์
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ยีกับจี
 
1. นางสาวภัตมา  แหลหมัน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมารีย๊ะ  หมัดหละ
2. เด็กชายยุทธนา  หมูนี
3. เด็กหญิงสุไรญา  หัดขะเจ
 
1. นางสาวภัตมา  แหลหมัน
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไชยประสิทธิ์
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  ยีกับจี
3. เด็กหญิงศรันยา  หมัดสุสัน
 
1. นางสาววริศรา  หวุ่นกับหมัด