สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิติยา  สัพโส
2. เด็กหญิงณัฐชญา  เหล็มหลี
3. เด็กหญิงปิยาอร  ยีกับจี
4. เด็กหญิงสุฮัยนี  เวชชะกะ
5. เด็กหญิงอทิตา  หีมยิ
6. เด็กหญิงอิสรียา  หมัดสุสัน
 
1. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัดดาว  ฝาโต๊ะบวด
2. เด็กหญิงนาดียา  หมัดและ
3. เด็กหญิงนุชจรี  ทองสีดำ
4. เด็กหญิงมารีเย๊าะ  หมัดหละ
5. เด็กหญิงวรรณกานต์  แยนา
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  หัดขะเจ
 
1. นางสาวยุภารัตน์  รามันเซะ