สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงจินตนา  สาและ
2. นางสาวฉลาลัย  หวันตุหมัน
3. นายซุนกิฟลี  โตะหลัง
 
1. นายสมพร  ชูอาษา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงซูวิตา  หนูหมัด
 
1. นางกันต์ณพัชญ์  เหมะตะศิลป์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงซูฟาฮามี  อูมาสะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สะแม
3. เด็กหญิงหาลีมะห์  ยีสลำ
 
1. นางสาวดารัตน์  หมานมาด