สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนาเดีย  หนูหมัด
 
1. นางสาวชริษา  ประสิทธิ์สร
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงนีฟาน  ขุนตามา
 
1. นางจินตกานต์  นิธิเจริญวงศ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัสมา  หวันตุหมัน
2. เด็กหญิงฝาร์ดา  เตะหมัดหมะ
3. เด็กหญิงวรรณดี  เต๊ะหมัดหม๊ะ
 
1. นางปราณี  แก้วซัง