สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกชนุช  ศิริบำรุง
 
1. นางนัฐสิมา  ดาเหล็น
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วของสุข
 
1. นางมินา  อาญาพิทักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายรัชชานนท์  ประสิทธิ์ศรี
2. เด็กชายสุรยศ  คตชั่ง
 
1. นางอาภรณ์  นวลมณี