สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวรรค์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนากานต์  แขมวารินทร์
2. เด็กหญิงรีซาละห์  เต๊ะเหย๊าะ
3. เด็กชายวรเชษฐ์  สันอีด
 
1. นางสาวอาซีซะฮ  การดี
2. นางอาดียา  หมาดหมาน
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 9 1. เด็กชายนัศรนณ์  สันเย็น
2. เด็กหญิงวรัทยา  เจะเลาะ
3. เด็กหญิงฮ๊ะญาฮ์  อนันทบริพงศ์
 
1. นางสาวอาซีซะฮ  การดี
2. นางอาดียา  หมาดหมาน