สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้ม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.03 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิติมา  ปาแต
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  สาและ
3. เด็กชายภาราดร  สีหัด
4. เด็กชายสิงหา  หวันหมะ
5. เด็กชายอมรินทร์  สาและ
6. เด็กชายอันวาร์  มะมิน
7. เด็กชายอัสนี  ขุนอักษร
8. เด็กชายฮากีม  ยีแก้ว
 
1. นายจิระเดช  มะ
2. นายธรรมนูญ  ไหวพริบ
3. นางธีรมาส  สุวรรณชาติ