สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 23 1. เด็กชายวีอาร์ม  สะเมาะ
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  กะปิเยาะ
2. เด็กชายวันเฉลิม  หมัดเต๊ะ
3. เด็กชายฮาฟิส  สีบู
 
1. นายธวัชชัย  นุ้ยสีรุ่ง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอิสริยา  หว่าหลำ
 
1. นางสาวสิีิรินดา  หมัดอะดำ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62.5 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอิสริยา  หว่าหลำ
 
1. นางสาวสิรินดา  หมัดอะดำ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.1 ทองแดง 9 1. เด็กชายจารุภักดิ์  เพ็งเลาะ
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เต๊ะเหร็ม
3. เด็กชายนัสรี  เต๊ะหย่อ
4. เด็กชายภักดี  ตาเห
5. เด็กชายมูฮัมหมัด  ชายเหร็ม
6. เด็กชายอนิรุตย์  เต๊ะเหร็ม
7. เด็กชายอันวา  โส๊ะชูดชู
8. เด็กชายไกรสรณ์  เจ๊ะสาแม
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น