สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำเปา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงคัทรียา  โดยมัน
 
1. นายอัฏวัฒน์  หมาดเส็น
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาเหม
2. เด็กชายวาริศ   โสะโชติชู
3. เด็กชายเอกพล  มะหมัด
 
1. นางนภาภัส  ลอยทอง
2. นายเวค  ถิ่นเรืองสิน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสรียะห์  เปาะมะ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มามุ
3. เด็กหญิงอีมาน  จินารง
 
1. นางนภาภัส  ลอยทอง
2. นางอุราวดี  หมื่นเพชร