สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายจีรพัฒน์   สาแหละ
2. เด็กชายซอฟวาน  สาแล๊ะ
3. เด็กชายภูรีภัทธ์  กาเยาะ
4. เด็กชายยงยุทธ  แสงสิน
5. เด็กชายอัฟฟัณน์   มะแอ
 
1. นายซุกรี  สาม่าน
2. นางสาวอะมาเลีย  มูณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.4 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันฑิตา  สดัน
 
1. นางนิภาวัลย์  กาเหย็ม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุติรัตน์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สาแล๊ะ
3. เด็กหญิงดุรรีย๊ะห์  หัดขะเจ
4. เด็กหญิงนัจยมีร์   โต๊ะเจ
5. เด็กหญิงนาริสา  ดุลกล้าเดช
6. เด็กหญิงนูรโซเฟียนี  แลแรมะ
7. เด็กหญิงบิสมิ้น  แก่นวงศ์
8. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  อาลี
9. เด็กหญิงมัรนี่ย์  โต๊ะเจ
10. เด็กหญิงลีนา  มะสารี
11. เด็กหญิงสารินี  สาแล๊ะ
12. เด็กหญิงสุไอนี  ดือรามะ
13. เด็กหญิงอัสมา  เอียดหวัง
14. เด็กหญิงอาอีเส๊าะ  หะยีอับดุลเล๊าะ
15. เด็กหญิงโสรยา  สาแล๊ะ
 
1. นางจรูญรัตน์  ตนยะแหละ
2. นางอรสา  เพ็ชรฆาต
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นะหู
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงโสรดา  ปล่องหอย
 
1. นางอรสา  เพ็ชรฆาต
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.99 ทองแดง 13 1. เด็กชายภูธเนศ  กาเยาะ
2. เด็กชายมะกรี  สาแล๊ะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดซูฟียัน  ปล่องหอย
4. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  มะสัน
5. เด็กชายอาหะมะ  สะมะแอ
6. เด็กชายอิสมาน  สาแล๊ะ
 
1. นางดวงนภา  สุวรรณพิมล
2. นายลิขิต  สนิ
3. นางไซหนับ  เบ็ญหีม