สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนตีหมุน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงโสรดา  ปล่องหอย
 
1. นางอรสา  เพ็ชรฆาต
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.99 ทองแดง 13 1. เด็กชายภูธเนศ  กาเยาะ
2. เด็กชายมะกรี  สาแล๊ะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดซูฟียัน  ปล่องหอย
4. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  มะสัน
5. เด็กชายอาหะมะ  สะมะแอ
6. เด็กชายอิสมาน  สาแล๊ะ
 
1. นางดวงนภา  สุวรรณพิมล
2. นายลิขิต  สนิ
3. นางไซหนับ  เบ็ญหีม