สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอิริยาภรณ์  เต๊ะเหย๊าะ
2. เด็กชายฮาฟิช  โส๊ะสันส๊ะ
 
1. นางรุซัยนีย์  ดุนี
2. นางแวฬาร์ตีฟัส  หมีนยะลา