สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตชด.บ้านประกอบออก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  หลีบ๊ะ
2. เด็กหญิงซูไฮลา  ฮาบา
3. เด็กหญิงนูรฮารีซาส์  อีมุส
 
1. นางสาวฮารีเมาะ  มันจิ