สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านล่องควน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายซอรีฮีน  ทุยเลาะ
2. เด็กชายอัสฮารี  ยีกามิ
 
1. นายอับดุลซอมะ  มันยะ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงสุไรนี  ดะเซ็ง
 
1. นางอุรวรา  แซ่กี่