สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กชายกูอิรฟาน  ขะเดถาวร
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กชายอาบ๊ะ  สาเมาะ
 
1. นางสาวตรีนุช  อุมาศิลป์