สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมุนี สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายตัรมีซี  สามะลาเต๊ะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  สะรีกามา
3. เด็กชายสาลาม  ดือหนิง
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปาละมาณ
2. นางอาทิตยา  นิคมรัตน์