สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องภพ  ยอดดังแก้ว
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองนวล
 
1. นางนิรมล  ชัยยศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาล  แซ่กี่
 
1. นายชนินทร์  สาโรจน์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นะตะชูสงค์
 
1. นางอรุณศรี  อินทรัตน์