สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ   หมัดเอียด
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงรูฮาณีย์  เหย็มแหละ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ   หมัดเอียด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสุนีย์  ปรีชา