สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัฎนาน  บัวนาค
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรอกีย๊ะ   หมัดเอียด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
2. นางสุนีย์  ปรีชา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 41.55 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอรรณพ  แก้วเอียด
2. เด็กชายอัสอารี  เหมเภอ
 
1. นางภาวิณี  แก้วผนึก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะมาย
2. เด็กหญิงไลลา  หมัดยาดำ
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 2 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ช่างหมาน
2. เด็กหญิงสุรัยญา  ดาราวรรณ์
 
1. นางธนวรรณ  รัตนะ