สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.4 เงิน 5 1. เด็กชายชารีฟ  สนิหลำ
2. เด็กหญิงรอชาดา  กะจิ
3. เด็กหญิงสุรัยญา  สุพรรณ์
4. เด็กหญิงอริสรา  ล่อฮอย
5. เด็กหญิงอัยรญา  หมื่นพล
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลญา  อะนวล
2. เด็กหญิงนิตยา  บัวนาค
3. เด็กหญิงนูรัยดา  เพ็งเจ
4. เด็กหญิงรวิกานต์  โสดาหวัน
5. เด็กหญิงอัชน่า  บ่าเหม
 
1. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์โต
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงแก้วสุดา  หัดยี
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงปริญญา  หลีหม๊ะ
 
1. นางจงจิต  แก้วเดช
 
5 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรูฮาณีย์  เหย็มแหละ
2. นางสาวสากีน๊ะ  เอียดสุหรี
3. เด็กหญิงอาลีย๊ะ  อะบูเห็ด
4. เด็กชายอาหลี  สีสาแม
5. เด็กหญิงเมษา  มุสอ
 
1. นายสันติชัย  ยีด่อเหล๊าะ
2. นางสัยหนับ  เสนานิคม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายกัสรี  เต๊ะแห
2. เด็กชายอัสอารี  เหมเภอ
 
1. นางสาวดวงกมล  พรุเพชรแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.5 เงิน 14 1. เด็กชายอะนัส  เหมเภอ
 
1. นางอำมริสา  นิติธรรมตระกูล