สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.75 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองยามี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงเป็นยอด
3. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ชรเป็นขวัญ
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  ไฝสุวรรณ์