สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงซัยฟียะห์  ดอเส็น
2. เด็กหญิงนูซีตา  ลีตอสัน
3. เด็กหญิงลัดดา  ใบเย็มหมะ
 
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  มาหะหมะ
2. เด็กหญิงนูรฟาติน  ดายอ
3. เด็กหญิงมารีณีย์  อีปง
4. เด็กหญิงอามานี  บันได้เจะ
5. เด็กหญิงโสรยา  ล่อเต๊ะ
 
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14    
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนูรมา  ดอเส็ง
2. เด็กหญิงนูรีซัน  สาและ
3. เด็กหญิงยามีละฮ์  โต๊ะปิ
 
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 23