สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หมื่นทิพย์
2. เด็กหญิงศกลวรรณ   ฉายเพ็ชร
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ซุ้นสุวรรณ
 
1. นางภาณี  สุวรรณะ