สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสายสร้อย  แก้วบุญทอง
2. เด็กชายเจริญไชย  แซ่ย่อง
 
1. นางประคอง   มณีรัตน์
2. นางมณเฑียร  พันธุ์มณี