สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายกามาลย์  สาและ
2. เด็กชายซูฮัยวี  มะยีดี
3. เด็กชายเตาเฟต  ลือไมติง
 
1. นายแสบ  หนูแจ่ม
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นางสาวรอฮานี  ดอเล๊าะ
2. เด็กหญิงอารีนี  มามุ
3. เด็กหญิงโรสนานี  หะยีหะมะ
 
1. นายแสบ  หนูแจ่ม
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมะซูไฮมี  บือแน
2. เด็กชายสุไลมาน  ปาแนแจกะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนูนัยนะห์  โสะปนแอ
2. เด็กหญิงสาวีย๊ะ  มะดีเย๊าะ
3. เด็กหญิงสุไลดา  นากอหม๊ะ
 
1. นายกิติคุณ  นิคมรัตน์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุนญา  สามะ
2. เด็กชายนัสรี  บารา
 
1. นายทวี  สมหวัง
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  กาลอ
 
1. นางยุวดี  อนันทบริพงค์