สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายกามาลย์  สาและ
2. เด็กชายซูฮัยวี  มะยีดี
3. เด็กชายเตาเฟต  ลือไมติง
 
1. นายแสบ  หนูแจ่ม