สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมะซูไฮมี  บือแน
2. เด็กชายสุไลมาน  ปาแนแจกะ
 
1. นายทวี  สมหวัง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดุนญา  สามะ
2. เด็กชายนัสรี  บารา
 
1. นายทวี  สมหวัง