สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสานีสะ  สาและ
 
1. นางลัดดา  สอมัน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสานีสะ  สาและ
2. เด็กหญิงอัสมะ  แวดือราแม
 
1. นางสาวธนิยา  หมันตะเหย็บ