สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงต่วนอัสมะ  ต่วนอิแต
2. เด็กหญิงนาซวา  สาแม
3. เด็กหญิงนุรไอนิง  อาแว
4. เด็กหญิงนูรีตา   หะสีแม
5. เด็กหญิงฟิตรี  สือแม
 
1. นางสอรีป๊ะ  โอะหมาน