สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโมย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายจารุวิทย์  หลำหลี
2. เด็กชายณัฐพล  สาละ
3. เด็กชายศราวุธ  อาหน่าย
 
1. นางหร่อกีหย๊ะ  หมู่เก็ม